Header

skde

Schody

   

 

Montáž schodov je náročná záležitosť aj pre toho najlepšieho dlaždiča, lebo žiadne betónové schody nie sú tak presné, ako dlažba preto ich treba upraviť, aby každý stupeň schodov bol rovnaký. Či už navýšime schody s lepidlom alebo nadbetonujeme, to je už podľa posúdenia daného obkladača. Schody môžu byť obkladané buď s rohovou lištou alebo originál schodovkou. Keď sa chystáme dláždiť schody, mali by sme vždy dodržať špárorez a preto si musime ešte pred kladením vždy vymerať kde a v akom uhle budú rezané naše dlažby. 

Pri vonkajších schodoch treba dbať na mierne vyspadovanie aby dažďová voda odtekala a nestala v proti spade.                                                          

Obklady a dlažby môžeme použiť aj na sokle, či už k dlažbe alebo k schodom.

 

Schody špecialne šalované ešte bez obloženia. Schody rezané na jolly hranu DO 45° uhla. Schody s hliníkovými lištami a a s drážkou na podsvietenie. Schody z mramoru s vyrobenými nosmi a protišmykovými drážkami. Zapustený sokel zarovno s omietkou.
Originál zaoblená nosovka s drážkami. Schody s dvoch kusov kde nám nevychádza z jednej dlažby. Chrómové rohové lišta a dodržaný špárorez. Plaváreň s rohovými oblými kusovkami AgrobBruchtal. Zbrúsený kameň a nadrážkované ryhy na schodových stupňoch.
Vyrovnanie schodov pred pokládkou. Priravene schody na pokládku. Pokládka schodov. Schody s rohovými hliníkovými lištami. Rekonštrukcia schodov, visekanie, vyvarenie a základný náter.
Vybetónovanie schodiskových stupňov. Obloženie schodiskových stupňov. Hotová rekonštrukcia, schody, chodník, podezda a rošt. Obloženie schodov rovno a podezdy na diagonal. Rekonštrukcia schodov, dlažba na dlažbu.
Točené schody s dodržaním šparorezu.