Header

skde

Rekonštrukcie bytov

    

Rekonštrukcia bytu je dosť dôležitá záležitosť. V prvom rade sa treba rozhodnúť že akú časť bytu idete rekonštruovať či celú alebo čiastočnú. Ako prvé potrebujete mať výkres pôvodného stavu a budúceho stavu alebo minimálne náčrt na papier. Podstatné veci sú (voda, elektrina, plyn, izby, balkón, kúpeľňa, WC, stropy, steny, podlahy, okná a dvere.) Pri búracích prácach treba riešiť aj statiku a stavebné povolenie. Ktoré už treba riešiť pár mesiacov pred realizáciou. Ak sa nenaruší statika a nosné steny stačí iba oznamovacia povinnosť. V prípade hoci akej rekonštrukcie bytu je dobré minimálne týždeň pred začatím prác nalepiť na vchodové dvere oznam termínu rekonštrukcie aby sa obyvatelia vedeli nato pripraviť. A ideálne je zistiť kto má malé deti a kedy spia aby sa zosúladili búracie práce. My to máme takto zaužívané.    

 

 

Rekonštrukcia bytu, obloženie kuchynskej linky. Rekonštrukcia podlahy, montáž sieťoviny Rekonštrukcia schodov, nový náter a betónovanie. Rekonštrukcia fasády. Penetrovanie a omietanie stien.
Penetrovanie fasády. Náter fasády v dvoch vrstvách. Oprava a náter sokla. Keď chceme mať kvalitnú robotu tak treba všetko penetrovať. Veľa krát je jednoduchšie kartónovať strop ako ho omietnúť
Použitie štandardného obkladu pri kuchynských prevádzkach. Rekonštrukcia rychloobčerstvenia. Zabudovanie odkvapoveho plechu. Montáž podlahového kúrenia Montáž plastových okien a stien.
Oblúkové schody z ytongu. ff
Podlahové kúrenie.
Rekonštrukcia zatekajuceho balkónu vyspádovanie poteru do guličky pokládka parkiet