Header

skde

Andrej Balázs

Vozokany Cintorínska 90/12
925 05 okr.: Galanta

IČO:
34247637

IČ DPH: SK1030156270


Email:
andrej.balasz@gmail.com

Telefón: 0905 325 297